Sony Xperia E4g - Prepoznavanje lica

background image

Prepoznavanje lica

Možete koristiti prepoznavanje lica da lice sa strane dovedete u fokus. Kamera

automatski otkriva do pet lica, koja naglašavaju beli okviri. Obojeni okvir prikazuje koje

lice je izabrano za fokusiranje. Fokus je podešen na lice najbliže kameri. Takođe, možete

da tapnete na jedan od okvira da biste izabrali koje lice treba da bude u fokusu.

Uključivanje prepoznavanja lica

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite stavku i izaberite stavku .

3

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku .

4

Dodirnite stavke

Režim fokusa > Prepoznavanje lica.

Snimanje fotografije pomoću prepoznavanja lica

1

Kada je kamera otvorena i

Prepoznavanje lica je uključeno, usmerite kameru na

subjekat. Može se prepoznati do pet lica i svako prepoznato lice je uokvireno.

2

Tapnite na okvir koji želite da izaberete za fokus. Nemojte da tapnete ako želite da

kamera automatski izabere fokus.

3

Obojeni okvir prikazuje koje se lice nalazi u fokusu. Tapnite na ekran da biste

snimili fotografiju.