Sony Xperia E4g - Omiljeni kontakti i grupe

background image

Omiljeni kontakti i grupe

Kontakti koje označite kao omiljene pojavljuju se na kartici omiljenih kontakata u aplikaciji

„Kontakti“, zajedno sa najčešće pozivanim kontaktima ili „najvažnijim kontaktima“. Na

ovaj način je omogućen brži pristup tim kontaktima. Kontakte možete da dodelite i

grupama da biste imali brži pristup grupi kontakata iz aplikacije „Kontakti“.

Označavanje ili uklanjanja oznake kontakta kao omiljenog

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite , a zatim .

2

Dodirnite kontakt koji želite da dodate ili uklonite iz omiljenih lokacija.

3

Dodirnite stavku .

Pregled omiljenih kontakata i najvažnijih kontakata

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku , a zatim na stavku .

2

Tapnite na stavku .

57

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodeljivanje kontakta grupi

1

U aplikaciji Kontakti, dodirnite kontakt koji želite da dodelite grupi.

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite traku direktno ispod stavke

Grupe.

3

Označite polja za potvrdu za grupe kojima želite da dodate kontakt.

4

Dodirnite dugme

Gotovo.