Sony Xperia E4g - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Dok pišete možete da birate, isecate, kopirate i nalepite tekst. Alatkama za uređivanje

možete da pristupite tako što ćete dvaput tapnuti uneti tekst. Alatke za uređivanje zatim

postaju dostupne preko trake aplikacija.

Traka aplikacija

1

Zatvorite traku aplikacija

2

Izaberite sav tekst

3

Isecite tekst

4

Kopirajte tekst

44

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

5

Nalepite tekst

se pojavljuje samo ako je tekst sačuvan u ostavi.

Izbor teksta

1

Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na tekst. Reč koju dodirnete postaje

istaknuta zagradama sa obe strane.

2

Prevucite kartice nalevo ili nadesno da biste izabrali još teksta.

Uređivanje teksta

1

Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na tekst koji ste uneli tako da se pojavi traka

sa aplikacijama.

2

Izaberite tekst koji želite da uredite, a zatim koristite alatke na trakci sa

aplikacijama da biste izvršili željene promene.