Sony Xperia E4g - Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru

background image

Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru

Funkciju preslikavanja ekrana možete koristiti da biste ekran uređaja prikazali na

televizoru ili drugom velikom ekranu bez povezivanja kablom. Wi-Fi Direct™ tehnologija

kreira bežičnu vezu između dva uređaja, tako da možete da se opustite i uživate u

omiljenim fotografijama sedeći na kauču. Ovu funkciju takođe možete koristiti za slušanje

muzike sa uređaja preko zvučnika televizora.

Da bi gorenavedena funkcionalnost radila, televizor mora da podržava preslikavanje ekrana

zasnovano na tehnologiji Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ako televizor ne podržava preslikavanje

ekrana, možda ćete morati zasebno da kupite adapter za bežični prenos slike.

Kada koristite preslikavanje ekrana, na kvalitet slike mogu nekada negativno uticati smetnje od

drugih Wi-Fi® mreža.

Preslikavanje ekrana uređaja na ekran televizora

1

TV: Pratite uputstvo za upotrebu televizora da biste uključili funkciju preslikavanja

ekrana.

2

Uređaj: Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity >

Preslikavanje ekrana.

4

Dodirnite stavku

Pokreni.

5

Dodirnite dugme

U redu i izaberite uređaj.

Prilikom korišćenja preslikavanja ekrana, nemojte prekrivati oblast Wi-Fi antene uređaja.

Televizor mora da podržava preslikavanje ekrana zasnovano na tehnologiji Wi-Fi CERTIFIED

Miracast™ da bi gorenavedena funkcionalnost radila.

Zaustavljanje preslikavanja ekrana između uređaja

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity >

Preslikavanje ekrana.

3

Dodirnite stavku

Prekini vezu, a zatim stavku U redu.