Sony Xperia E4g - Meni početnog ekrana aplikacije Walkman®

background image

Meni početnog ekrana aplikacije Walkman®

Meni početnog ekrana aplikacije Walkman® vam pruža pregled svih pesama na uređaju.

Odatle možete upravljati albumima i listama pesama i organizovati muziku prema

raspoloženju i tempu pomoću SensMe™ kanala.

68

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otvaranje menija početnog ekrana aplikacije Walkman®

1

Iz prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno.

Povratak na početni ekran aplikacije Walkman®

Kada je otvoren meni početnog ekrana aplikacije Walkman®, tapnite na

Početak.

Kada je otvoren meni početnog ekrana aplikacije Walkman®, tapnite na ekran sa

desne strane menija.

Ažuriranje muzike najnovijim informacijama

1

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® tapnite na .

2

Tapnite na stavke

Preuzmi informacije o muzici > Počni. Vaš uređaj traži na mreži

i preuzima najnovije dostupne omote albuma i informacije o pesama za vašu

muziku.

Aplikacija SensMe™ kanali se aktivira kada preuzmete informacije o muzici.

Omogućavanje aplikacije SensMe™ kanala

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® tapnite na , a zatim na

Preuzmi

informacije o muzici > Počni.

Ova aplikacija zahteva mobilnu ili Wi-Fi® mrežnu vezu.

Uređivanje informacija o muzici

1

U aplikaciji Walkman® tapnite na .

2

Tapnite na stavku

Uređivanje muz. info..

3

Unesite nove informacije ili izvršite željene promene.

4

Kada završite, tapnite na stavku

Sačuvaj.

Brisanje pesme

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Walkman®, a zatim potražite pesmu

koju želite da izbrišete.

2

Dodirnite i držite naslov pesme, a zatim u listi koja se pojavljuje tapnite na

Izbriši.

3

Ponovo tapnite na dugme

Izbriši za potvrdu.