Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream je interaktivni čuvar ekrana koji automatski prikazuje boje, fotografije ili

projekciju slajdova dok je uređaj na bazi ili punjaču, a ekran je u stanju mirovanja.

Da biste aktivirali Daydream čuvar ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sanjarenje.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Sanjarenje.

Izbor sadržaja za Daydream čuvar ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sanjarenje.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Sanjarenje.

4

Izaberite šta želite da se prikaže kad je čuvar ekrana aktivan.

37

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje vremena pokretanja Daydream čuvara ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sanjarenje.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Sanjarenje.

4

Da biste odmah aktivirali Daydream čuvar ekrana, dodirnite

Započni odmah.

5

Da biste podesili opcije automatskog aktiviranja, dodirnite

Kada da uključite

sanjarenje, a zatim izaberite opciju.