Sony Xperia E4g - Poboljšanje izlaznog zvuka

background image

Poboljšanje izlaznog zvuka

Možete poboljšati izlazni zvuk koji se dobija na zvučnicima uređaja korišćenjem funkcija

kao što su Clear Phase™ i xLOUD™ tehnologija.

Korišćenje Clear Phase™ tehnologije

Koristite Clear Phase™ tehnologiju kompanije Sony za automatsko podešavanje kvaliteta

zvuka koji se dobija na ugrađenim zvučnicima na uređaju i dobijanje jasnijeg, prirodnijeg

zvuka.

Poboljšanje kvaliteta zvuka zvučnika pomoću funkcije Clear Phase™

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Clear Phase™.

Aktivacija funkcije Clear Phase™ nema uticaja na aplikacije za govornu komunikaciju. Na

primer, ne menja se kvalitet zvuka govornog poziva.

40

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Korišćenje xLOUD™ tehnologije

Koristite xLOUD™ tehnologiju filtriranja zvuka kompanije Sony za poboljšanje jačine

zvuka zvučnika bez smanjenja kvaliteta zvuka. Ostvarite dinamičniji zvuk dok slušate

omiljene pesme.

Poboljšanje jačine zvuka zvučnika pomoću funkcije xLOUD™

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

xLOUD™.

Aktivacija funkcije xLOUD™ nema uticaja na aplikacije za govornu komunikaciju. Na primer, ne

menja se kvalitet zvuka govornog poziva.

41

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..