Sony Xperia E4g - Podešavanja ekrana

background image

Podešavanja ekrana

Podešavanje svetline ekrana

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Prikaz > Osvetljenje.

3

Uklonite oznaku u

Prilagođavanje uslovima osvetljenja okviru za izbor ako je on

označen.

4

Prevucite klizač da biste podesili svetlinu.

Smanjite nivo osvetljenosti da biste povećali performanse baterije.

Podešavanje ekrana da vibrira na dodir

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja> Zvuk.

3

Označite polje za potvrdu

Vibracija pri dodiru. Ekran sada vibrira kada dodirnete

tastere i određene aplikacije.

Podešavanje vremena mirovanja pre isključivanja ekrana

1

Sa Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Prikaz > Spavaj.

3

Izaberite opciju.

Da biste brzo isključili ekran, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja

Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja drži ekran uključenim sve dok vam je uređaj u

ruci. Kada spustite uređaj, ekran se isključuje prema podešavanjima režima spavanja.

Uključivanje funkcije pametnog upravljanja pozadinskim osvetljenjem

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Prikaz > Kontr. pam. poz. svetla.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Kontr. pam. poz. svetla.