Sony Xperia E4g - Pristupanje podešavanjima

background image

Pristupanje podešavanjima

Pogledajte i promenite podešavanja uređaja u meniju „Podešavanja“. Meniju

„Podešavanja“ možete pristupiti sa table za brze postavke i sa ekrana aplikacija.

Otvaranje menija za podešavanja uređaja sa ekrana aplikacija

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Dodirnite dugme

Podešavanja.

Prikazivanje informacija o uređaju

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu.

Otvaranje table za brzo podešavanje

Koristeći dva prsta, prevucite statusnu traku nadole.

Izbor podešavanja koja će biti prikazana na tabli za brzo podešavanje

1

Pomoću dva prsta prevucite statusnu traku nadole, a zatim dodirnite stavku

Uredi.

2

Na traci u dnu ekrana dodirnite i zadržite ikonu brzog podešavanja koju želite da

dodate, a zatim je prevucite i otpustite u gornji deo ekrana.

Promena rasporeda table za brzo podešavanje

1

Pomoću dva prsta prevucite statusnu traku nadole, a zatim dodirnite stavku

Uredi.

2

Dodirnite i zadržite ikonu, a zatim je premestite na željeni položaj.

3

Dodirnite stavku

Gotovo.