Sony Xperia E4g - Zaključavanje ekrana

background image

Zaključavanje ekrana

Ekran možete da zaključate na nekoliko načina. Nivo bezbednosti svakog tipa

zaključavanja naveden je u nastavku počev od najnižeg do najvišeg:

Prevlačenje – bez zaštite, ali možete brzo da pristupite početnom ekranu

Bluetooth otključavanje – vaš uređaj se otključava pomoću uparenih Bluetooth uređaja

Otključavanje prepoznavanjem lica – otključava uređaj kada ga pogledate

Obrazac – prstom crtate jednostavan obrazac da biste otključali uređaj

PIN – unosite numerički PIN od najmanje četiri cifre da biste otključali uređaj

Lozinka – unosite alfanumeričku lozinku da biste otključali uređaj

Veoma je bitno da zapamtite obrazac, PIN ili lozinku za otključavanje telefona. Ako zaboravite

ovu informaciju, možda nećete moći da vratite važne podatke kao što su kontakti i poruke.

Promena tipa zaključavanja ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje ekrana.

3

Pratite uputstva na uređaju i izaberite drugi tip zaključavanja.

Otključavanje ekrana pomoću Bluetooth® funkcije za otključavanje

Uverite se da su vaš uređaj i drugi Bluetooth® uređaji upareni pre korišćenja Bluetooth®

funkcije za otključavanje. Za dodatne informacije o uparivanju, pogledajte

Uparivanje uređaja

sa drugim Bluetooth® uređajem

na stranici 101 .

1

Sa početnog ekrana tapnite na , zatim pronađite i tapnite na

Podešavanja >

Bezbednost.

2

Tapnite na

Zaključavanje ekrana > Bluetooth unlock.

3

Tapnite na

Nastavi i izaberite uređaj koji želite da koristite za otključavanje ekrana,

a zatim tapnite na

Nastavi.

4

Izaberite rezervnu opciju za otključavanje ekrana kada nijedan Bluetooth® uređaj

nije povezan.

5

Na drugim Bluetooth® uređajima pronađite i tapnite na ime vašeg uređaja pod

opcijom

Podešavanja > Bluetooth > Upareni uređaji. Kada se na Bluetooth®

uređajima pojavi

Povezano, odmah pritisnite taster za uključivanje/isključivanje na

vašem uređaju.

Ako se prekine veza između vašeg uređaja i drugih Bluetooth® uređaja, potrebno je da

otključate ekran pomoću PIN-a ili obrasca.

Podešavanje funkcije otključavanja prepoznavanjem lica

1

Na Početni ekran dodirnite >

Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje

ekrana.

2

Dodirnite stavku

Otključavanje licem, a zatim pratite uputstva na uređaju da biste

snimili fotografiju svog lica.

3

Kada snimite lice, dodirnite dugme

Nastavi.

4

Izaberite rezervni metod otključavanja i pratite uputstva na uređaju da biste dovršili

podešavanje.

Za najbolje rezultate, lice snimite u dobro osvetljenoj, ali ne previše svetloj prostoriji i uređaj

držite u nivou očiju.

38

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otključavanje ekrana pomoću funkcije za otključavanje prepoznavanjem lica

1

Aktivirajte ekran.

2

Gledajte u uređaj iz istog ugla koji ste koristili za snimanje fotografije za

otključavanje prepoznavanjem lica.

Ako funkcija za otključavanje prepoznavanjem lica ne prepozna vaše lice, morate da koristite

rezervni metod otključavanja kako biste otključali ekran.

Pravljenje obrasca za zaključavanje ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje ekrana

>

Obrazac.

3

Sledite uputstva na uređaju.

Ako se obrazac za zaključavanje odbije pet puta zaredom kada probate da otključate uređaj,

morate da sačekate 30 sekundi i zatim pokušate ponovo.

Promena obrasca zaključavanja ekrana

1

Na Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje ekrana.

3

Nacrtajte obrazac za otključavanje ekrana.

4

Dodirnite stavku

Obrazac i pratite uputstva na uređaju.

Kreiranje PIN-a za zaključavanje ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje ekrana

>

PIN kod.

3

Unesite numerički PIN.

4

Ako je potrebno, dodirnite stavku da biste umanjili tastaturu.

5

Dodirnite stavku

Nastavi.

6

Ponovo unesite i potvrdite PIN.

7

Ako je potrebno, dodirnite stavku da biste umanjili tastaturu.

8

Dodirnite stavku

U redu.

Kreiranje lozinke za zaključavanje ekrana

1

Sa ekrana Početni ekran tapnite na stavke >

Podešavanja > Bezbednost >

Zaključavanje ekrana > Lozinka.

2

Unesite lozinku.

3

Ako je potrebno, tapnite na da biste umanjili tastaturu.

4

Tapnite na

Nastavi.

5

Ponovo unesite i potvrdite lozinku.

6

Ako je potrebno, tapnite na da biste umanjili tastaturu.

7

Tapnite na

U redu.

Prikaz obaveštenja na zaključanom ekranu

1

Na zaključanom ekranu prevucite statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na obaveštenje koje želite da prikažete.

Obaveštenja na zaključanom ekranu možete prikazati samo kada je ekran zaključan u režimu

Prevlačenje.