Sony Xperia E4g - Upravljanje priborom i podešavanjima pomoću aplikacije Smart Connect

background image

Upravljanje priborom i podešavanjima pomoću aplikacije Smart

Connect

Koristite aplikaciju Smart Connect da biste podesili šta se događa na uređaju kada

povežete ili odvojite pribor. Na primer, možete da odlučite da se aplikacija za slušanje FM

radija pokrene uvek kad priključite slušalice.
Smart Connect možete da podesite i da čita dolazne tekstualne poruke. podešavanje

određene radnje ili grupe radnji koje se pokreću na uređaju u određeno doba dana. Na

primer, kada povežete slušalice između 7 i 9 sati pre podne, možete da odlučite:

da se pokrene aplikacija Walkman®.

da se u veb pregledaču otvore dnevne novine.

da se zvono uređaja postavi na vibraciju.
Pomoću aplikacije Smart Connect možete da upravljate i priborima kao što su

SmartTags i SmartWatch. Više informacija potražite u uputstvima za upotrebu

određenog komada pribora.

1

Dodirnite da biste prikazali sve dodate uređaje

2

Dodavanje uređaja ili događaja

3

Prikaz opcija menija

4

Dodirnite da biste prikazali sve dodate događaje

5

Dodirnite da biste aktivirali događaj

6

Dodirnite da biste videli detalje događaja

103

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Kreiranje Smart Connect događaja

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku .

2

Ako Smart Connect otvarate prvi put, tapnite na dugme

U redu da biste zatvorili

uvodni ekran.

3

Na kartici

Događaji, tapnite na stavku .

4

Ako prvi put kreirate događaj, ponovo tapnite na stavku

U redu da biste zatvorili

uvodni ekran.

5

Dodajte uslove pod kojima želite da pokrenete događaj. Uslov može da bude

povezivanje sa priborom, ili određeni vremenski interval, ili oboje.

6

Tapnite na stavku da biste nastavili.

7

Dodajte šta želite da se dogodi kad povežete pribor i po želji zadajte druga

podešavanja.

8

Tapnite na stavku da biste nastavili.

9

Postavite ime događaja, a zatim tapnite na stavku

Završi.

Da biste dodali Bluetooth® pribor, prvo ga morate upariti sa uređajem.

Uređivanje Smart Connect događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Na kartici

Događaji tapnite na događaj.

3

Ako je događaj isključen, prevucite klizač nadesno da biste ga uključili.

4

Tapnite na stavku

Uredi, a zatim prilagodite podešavanja na željeni način.

Brisanje događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Na kartici

Događaji dodirnite i držite događaj koji želite da izbrišete, a zatim tapnite

na stavku

Obriši događaj.

3

Tapnite na

Izbriši da biste potvrdili.

Možete i da otvorite događaj koji želite da izbrišete, a zatim tapnete na stavke >

Obriši

događaj > Izbriši.

Podešavanje usluge Smart Connect da čita dolazne tekstualne poruke

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Tapnite na stavku , a zatim na stavku

Podešavanja.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke

Tekst za izgovor, a zatim potvrdite

aktivaciju ako je neophodno.

Ako se ova funkcija uključi, sve dolazne poruke će se čitati naglas. Da biste zaštitili svoju

privatnost, možda ćete morati da isključite ovu funkciju ako koristite uređaj na javnom mestu ili

na poslu, na primer.

Upravljanje uređajima

Koristite aplikaciju „Smart Connect“ da biste upravljali mnoštvom pametnih pribora koje

možete da povežete sa uređajem, uključujući SmartTags, SmartWatch i Smart Wireless

Headset pro from Sony. „Smart Connect“ preuzima sve potrebne aplikacije i pronalazi

aplikacije nezavisnih proizvođača kada su one dostupne. Ranije povezani uređaji se

prikazuju na listi koja vam omogućava da dobijete više informacija o funkcijama svakog

uređaja.

Uparivanje i povezivanje pribora

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect. Ako Smart Connect otvarate prvi put, tapnite

na

OK da biste zatvorili uvodni ekran.

2

Tapnite na

Uređaji, a zatim tapnite na .

3

Dodirnite dugme

OK da biste pokrenuli traženje uređaja.

4

Na listi rezultata pretrage dodirnite ime uređaja koji želite da dodate.

104

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prilagođavanje postavki za povezani pribor

1

Uparite i povežite pribor sa uređajem.

2

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

3

Dodirnite stavku

Pribor, a zatim dodirnite ime povezanog pribora.

4

Prilagodite željena podešavanja.

105

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..