Sony Xperia E4g - Ažuriranje uređaja

background image

Ažuriranje uređaja

Trebalo bi da ažurirate softver na uređaju kako biste dobili najnovije funkcionalnosti,

poboljšanja i ispravke grešaka i dobili optimalne performanse. Kada postoje ispravke

softvera, na statusnoj liniji se prikazuje . Nove ispravke možete i ručno da potražite.
Najlakši način za instaliranje ispravki softvera je da to uradite bežično sa uređaja.

Međutim, neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. Tada treba da koristite
softver Xperia™ Companion na Windows računaru ili Apple

®

Mac

®

računaru da biste

ažurirali uređaj.
Za dodatne informacije o ažuriranjima softvera, idite na

www.sonymobile.com/update

.

Nedovoljni preostali kapacitet memorije može sprečiti ažuriranja. Pre pokušaja ažuriranja

proverite da li imate dovoljni kapacitet memorije.

Provera novog softvera

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Centar za ažuriranje.

Bežično ažuriranje uređaja

Koristite aplikaciju Update Center da biste bežičnim putem ažurirali uređaj. Ona upravlja

ažuriranjem aplikacija i sistema i takođe može olakšati preuzimanje novih aplikacija

razvijenoh za vaš uređaj. Ažuriranja koja možete da preuzmete preko mobilne mreže

zavise od vašeg operatera. Preporučuje se da za preuzimanje novog softvera koristite

Wi-Fi® mrežu umesto mobilne mreže, kako biste izbegli troškove razmene podataka.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Centar za ažuriranje.

3

Izaberite željeno ažuriranje sistema, a zatim tapnite na

Preuzmi.

4

Kada je preuzimanje završeno, tapnite na

Instaliraj i pratite uputstva na ekranu da

biste završili instalaciju.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja aplikacije

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Centar za ažuriranje.

3

Izaberite željeno ažuriranje aplikacije, a zatim tapnite na

Ažuriraj. Ažuriranje se

instalira automatski nakon preuzimanja.

Instaliranje nove aplikacije

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Centar za ažuriranje.

3

Izaberite željenu aplikaciju, a zatim tapnite na

Instaliraj. Aplikacija se instalira

automatski nakon preuzimanja.

114

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema sa table za obaveštenja

1

Prevucite statusnu liniju nadole da biste otvorili tablu za obaveštenja.

2

Pomerajte nadole i izaberite željeno ažuriranje sistema, a zatim tapnite na

Preuzmi.

3

Kada je preuzimanje završeno, tapnite na

Instaliraj i pratite uputstva na ekranu da

biste završili instalaciju.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja aplikacije sa table za obaveštenja

1

Prevucite statusnu liniju nadole da biste otvorili tablu za obaveštenja.

2

Pomerajte nadole i izaberite željeno ažuriranje aplikacije, a zatim tapnite na

Ažuriraj. Ažuriranje se instalira automatski nakon preuzimanja.

Instaliranje nove aplikacije sa table za obaveštenja

1

Prevucite statusnu liniju nadole da biste otvorili tablu za obaveštenja.

2

Pomerajte nadole i izaberite željenu aplikaciju, a zatim tapnite na

Instaliraj. Nova

aplikacija se instalira automatski nakon preuzimanja.

Ažuriranje uređaja pomoću računara

Možete da preuzmete i instalirate ažuriranja softvera na uređaj pomoću računara koji ima
vezu sa internetom. Potreban vam je USB kabl i Windows ili Apple

®

Mac

®

računar na

kome je pokrenut softver Xperia™ Companion.

Ako na odgovarajućem računaru nemate instaliran softver Xperia™ Companion, povežite

uređaj sa računarom pomoću USB kabla i pratite uputstva za instalaciju na ekranu.

Ažuriranje uređaja pomoću računara

1

Proverite da li je softver Xperia™ Companion instaliran na vašem Windows
računaru ili Apple

®

Mac

®

računaru.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3

Računar: Pokrenite softver Xperia™ Companion. Malo kasnije, računar otkriva vaš

uređaj i traži novi softver za njega.

4

Računar: Ako je otkriveno ažuriranje softvera, pojavljuje se iskačući prozor. Pratite

uputstva na ekranu da biste pokrenuli odgovarajuća ažuriranja softvera.

Kada uređaj povežete sa računarom preko USB kabla, od vas se traži da instalirate softver, ili

da otkažete instalaciju, osim ako ste prethodno izabrali opciju

Ne prikazuj ponovo.