Sony Xperia E4g - Alatke na računaru

background image

Alatke na računaru

Postoji veliki broj alatki koje pomažu prilikom povezivanja uređaja sa računarom i

upravljanja sadržajem kao što su kontakti, filmovi, muzika i fotografije.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je računarski softver sa zbirkom alatki i aplikacija koje možete da

koristite prilikom povezivanja uređaja sa računarom. Pomoću softvera Xperia™

Companion, možete da:

Ažurirate ili popravljate softver uređaja.

Prenosite sadržaj sa svog uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer.

Izradite rezervnu kopiju i vratite sadržaj na računaru.

Sinhronizujete multimediski sadržaj – sadržaj kamere, muziku i liste pesama između

uređaja i računara.

Pretražujete datoteke na uređaju.
Da biste koristili softver Xperia™ Companion, potreban vam je računar povezan na

Internet, koji koristi jedan od sledećih operativnih sistema:

Microsoft

®

Windows

®

7 ili noviji

Mac OS

®

X 10.8 ili noviji

Xperia™ Companion možete preuzeti i na lokaciji http://support.sonymobile.com/global-

en/tools/xperia-companion.

113

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Media Go™ za Microsoft

®

Windows

®

Aplikacija Media Go™ za Windows

®

računare vam pomaže da prenosite fotografije,

video zapise i muziku između svog uređaja i računara. Da biste saznali više o tome kako

da koristite aplikaciju Media Go™, idite na lokaciju http://mediago.sony.com/enu/

features.
Da biste koristili aplikaciju Media Go™, potreban vam je jedan od ovih operativnih

sistema:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®