Sony Xperia E4g - Memorija i skladište

background image

Memorija i skladište

Uređaj ima različite tipove opcija za memoriju i skladište.

Interna memorija ima oko

4.5 GB i koristi se za skladištenje preuzetog ili prenetog

sadržaja, kao i ličnih podešavanja i podataka. Neki primeri podataka uskladištenih u

internoj memoriji su podešavanja alarma, jačine zvuka i jezika, markeri, događaji iz

kalendara, fotografije, video zapisi i muzika.

Da biste dobili više prostora za skladištenje, možete da koristite prenosivu memorijsku

karticu od najviše

32 GB. Medijske datoteke i neke aplikacije (sa sopstvenim podacima)

mogu da se premeste u ovaj tip memorije kako bi se oslobodilo internu memoriju. Neke

aplikacije, na primer aplikacija Kamera, mogu da čuvaju podatke direktno na memorijskoj

kartici.

Dinamička memorija (RAM) ima oko

1 GB i ne može da se koristi za skladištenje. RAM se

koristi za upravljanje pokrenutim aplikacijama i operativnim sistemom.

Memorijsku karticu možda morate da kupite zasebno.

Pročitajte više o korišćenju memorije na Android uređajima tako što ćete preuzeti Belu knjigu

za svoj uređaj na lokaciji

www.sonymobile.com/support

.

Poboljšavanje performansi memorije

Memorija uređaja se puni usled normalne upotrebe uređaja. Ako uređaj počne da radi

sporije ili ako aplikacije iznenada počnu da se isključuju, trebalo bi da uzmete u obzir

sledeće savete:

Uvek treba da imate više od

250 MB slobodne interne memorije i više od 100 MB

dostupne RAM memorije.

Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.

Obrišite keš memoriju svih aplikacija.

Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.

Prebacite aplikacije na memorijsku karticu ako je interna memorija puna.

Prenesite fotografije, video zapise i muziku iz interne memorije na memorijsku karticu.

Ako uređaj ne može da pročita sadržaj sa memorijske kartice, možda treba da

formatirate karticu. Imajte u vidu da se pri fotmatiranju briše sav sadržaj sa memorijske

kartice.

Prikaz statusa memorije

1

Na Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Skladište.

Prikaz količine slobodne i iskorišćene RAM memorije

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Aplikacije > Pokrenuto.

Brisanje keš memorije svih aplikacija

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Skladište.

3

Dodirnite stavke

Keširani podaci > OK.

Kada izbrišete keš memoriju, ne gubite nikakve važne informacije niti podešavanja.

118

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prenos medijskih datoteka na memorijsku karticu

1

Proverite da li je memorijska kartica umetnuta u uređaj.

2

Na Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Skladište > Prenos podataka na SD

karticu.

4

Označite tipove datoteka koje želite da prenesete na memorijsku karticu.

5

Dodirnite stavku

Prenesi.

Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Aplikacije.

3

Izaberite kontakt koji želite da premestite, a zatim dodirnite

Premesti na SD

karticu.

Neke aplikacije ne mogu da se premeste na memorijsku karticu.

Zaustavljanje pokrenutih aplikacija i usluga

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Aplikacije > Pokrenuto.

3

Izaberite neku aplikaciju ili uslugu, a zatim dodirnite dugme

Zaustavi.

Formatiranje memorijske kartice

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Skladište > Izbriši SD karticu.

3

Za potvrdu tapnite na stavke

Izbriši SD karticu > Obriši sve

Sav sadržaj na memorijskoj kartici se briše kada je formatirate. Proverite da li ste napravili

rezervne kopije svih podataka koje želite da sačuvate pre nego što formatirate memorijsku

karticu. Da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja, možete ga kopirati na računar. Više

informacija potražite u odeljku