Sony Xperia E4g - Podrška za uređaj

background image

Podrška za uređaj

Koristite aplikaciju za podršku na vašem uređaju da biste potražili uputstvo za upotrebu,

pročitali uputstva za rešavanje problema i pronašli informacije o ažuriranjima softvera i

druge informacije u vezi sa proizvodom.

Pristupanje aplikaciji za podršku

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na , zatim izaberite željenu stavku podrške.

Proverite da li imate aktivnu vezu sa Internetom, poželjno je preko Wi-Fi® mreže, kako biste

ograničili naknade za razmenu podataka prilikom korišćenja aplikacije za podršku.

Pomoć u menijima i aplikacijama

Neke aplikacije i podešavanja imaju pomoć dostupnu u meniju sa opcijama, koji je

uobičajeno označen kao u određenim aplikacijama.

Pomozite nam da poboljšamo naš softver

Možete da omogućite slanje informacija o korišćenju vašeg uređaja tako da Sony Mobile

može da primi anonimne prijave o greškama i statistiku koje pomažu poboljšanju

softvera. Nijedna od prikupljenih informacija ne obuhvata lične podatke.

Omogućavanje slanja informacija o korišćenju

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > O telefonu > Postavke informacija o

upotrebi.

3

Ako već nije potvrđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu

Pošalji inf. o upotrebi.

4

Tapnite na

Slažem se.