Sony Xperia E4g - Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

background image

Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

Aplikacija Xperia™ Diagnostics može da testira određenu funkciju ili da pokrene

kompletan dijagnostički test da bi proverila da li Xperia™ uređaj radi ispravno.
Xperia™ Diagnostics može da uradi sledeće:

Analizira potencijalne hardverske ili softverske probleme na Xperia™ uređaju.

Analizira performanse aplikacija na uređaju.

Evidentira broj propuštenih poziva tokom prethodnih 10 dana.

Identifikuje instalirani softver i pruži korisne detalje o uređaju.

Aplikacija Xperia™ Diagnostics je unapred instalirana na većini Android™ uređaja kompanije

Sony. Ako opcija „Dijagnostika“ nije dostupna u okviru

Podešavanja > O telefonu, možete da

preuzmete lakšu verziju iz prodavnice Google Play™.

Da biste pokrenuli određeni dijagnostički test

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu > Diagnostics > Testiranje

uređaja.

3

Izaberite test sa liste.

4

Pratite uputstva i dodirnite

Da ili Ne da biste potvrdili da li funkcija radi.

Da biste pokrenuli sve dijagnostičke testove

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu > Diagnostics > Testiranje

uređaja > Pokreni sve.

3

Pratite uputstva i dodirnite

Da ili Ne da biste potvrdili da li funkcija radi.

Prikazivanje rezultata testa

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu > Diagnostics > Rezultati

testa.

3

Dodirnite datum da biste prikazali rezultate za testove obavljene tog dana.

Prikazivanje detalja o uređaju

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu > Diagnostics > Podaci o

uređaju.