Sony Xperia E4g - Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

background image

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

Fotografije, video zapise i druge lične sadržaje uglavnom ne bi trebalo da čuvate

isključivo na internoj memoriji vašeg uređaja. Ako se nešto desi sa hardverom, ili ako se

vaš uređaj izgubi ili ga neko ukrade, podaci sačuvani u njegovoj internoj memoriji biće

zauvek izgubljeni. Preporučuje se da koristite softver Xperia™ Companion za pravljenje

rezervnih kopija, što omogućava bezbedno čuvanje podataka na računaru, odnosno

spoljnom uređaju. Ovaj metod se posebno preporučuje ako ažurirate softver svog

uređaja na noviju verziju Android sistema.
Pomoću aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja, možete na mreži brzo

napraviti rezervnu kopiju osnovnih podešavanja i podataka pomoću svog Google™

naloga. Ovu aplikaciju možete da koristite i za izradu lokalne rezervne kopije, na primer,

na SD kartici svog uređaja ili na spoljašnjem USB memorijskom uređaju.

Veoma je važno da zapamtite lozinku koju postavljate prilikom pravljenja rezervne kopije

podataka. Ako zaboravite lozinku, možda nećete moći da vratite važne podatke kao što su

kontakti i poruke.

Pravljenje rezervne kopije podataka na računaru

Koristite softver Xperia™ Companion za pravljenje rezervne kopije podataka na Windows
računaru ili Apple

®

Mac

®

računaru. Ove aplikacije za rezervne kopije omogućavaju vam

da napravite rezervne kopije sledećih tipova podataka:

Kontakti i evidencije poziva

Poruke

Kalendar

Podešavanja

Medijske datoteke kao što su muzičke i video datoteke

Fotografije i slike

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću računara

1

Proverite da li je softver Xperia™ Companion instaliran na vašem Windows
računaru ili Apple

®

Mac

®

računaru.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3

Računar: Otvorite softver Xperia™ Companion. Nakon nekoliko trenutaka računar

detektuje vaš uređaj.

4

Na glavnom ekranu izaberite

Rezervna kopija.

5

Pratite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa svog

uređaja.

120

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Vraćanje podataka u prethodno stanje pomoću računara

1

Proverite da li je softver Xperia™ Companion instaliran na vašem Windows
računaru ili Apple

®

Mac

®

računaru.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3

Računar: Otvorite softver Xperia™ Companion.

4

Kliknite na

Vrati.

5

Izaberite rezervnu kopiju datoteke iz evidencije rezervnih kopija, zatim tapnite na

Vrati i pratite uputstva na ekranu za vraćanje podataka na vaš uređaj.

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću aplikacije za pravljenje

rezervne kopije i vraćanje

U zavisnosti od verzije aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje koja je instalirana na

uređaju, možda nećete moći da pravite rezervnu kopiju i vraćate između različitih Android

verzija, na primer prilikom ažuriranja sa Android verzije 4.3 na verziju 4.4. Međutim, ako

koristite verziju 2.0 (ili noviju) aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje, možete da

vraćate podatke između tih ažuriranja. Verziju aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje

možete da proverite u okviru

Podešavanja > Aplikacije > Sve > Rezervna kopija i vraćanje.

Pomoću aplikacije za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje možete da napravite rezervnu

kopiju podataka ručno ili da uključite funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije

kako biste povremeno sačuvali podatke.
Aplikacija za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje se preporučuje za pravljenje rezervne

kopije podataka pre resetovanja na fabrička podešavanja. Pomoću ove aplikacije možete

da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova podataka na SD kartici na uređaju:

Markeri

Evidencije poziva

Kontakti

Razgovori

Podaci iz kalendara

Podešavanje funkcije automatskog pravljenja rezervne kopije

1

Ako pravite rezervnu kopiju na SD kartici, uverite se da je SD kartica pravilno

ubačena u uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavku

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje.

4

Da biste omogućili funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije, prevucite

klizač nadesno.

5

Da biste izabrali učestalost pravljenja rezervne kopije, dodirnite , a zatim

izaberite željenu učestalost.

6

Da biste izabrali odredište za čuvanje datoteka rezervne kopije, dodirnite > .

7

Da biste izabrali tipove podataka za rezervnu kopiju, označite odgovarajuća polja

za potvrdu.

8

Da biste sačuvali podešavanja, dodirnite .

Ručno pravljenje rezervne kopije sadržaja

1

Ako pravite rezervnu kopiju na SD kartici, proverite da li je SD kartica pravilno

ubačena u uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavku

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje.

4

Dodirnite stavku

Ruč. rez. ko., zatim izaberite odredište za rezervnu kopiju i tipove

podataka čiju rezervnu kopiju želite da napravite.

5

Dodirnite stavku

Nastavi.

6

Kad se napravi rezervna kopija podataka, dodirnite

Završi.

121

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Vraćanje rezervne kopije sadržaja

1

Ako vraćate sadržaj sa SD kartice, proverite da li je SD kartica pravilno ubačena u

uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite stavku

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje i tapnite na nju.

4

Tapnite na stavku

Vrati podatke odmah, a zatim izaberite izvor za vraćanje i tipove

podataka koje želite da vratite.

5

Tapnite na stavku

Nastavi.

6

Kada vratite sadržaj, tapnite na stavku

Završi.

Ne zaboravite da će se sve promene koje izvršite na podacima i podešavanjima nakon

pravljenja rezervne kopije, uključujući i aplikacije koje preuzmete, izbrisati u toku postupka

vraćanja.