Sony Xperia E4g - Pronalaženje identifikacionog broja uređaja

background image

Pronalaženje identifikacionog broja uređaja

Uređaj ima jedinstveni ID (identifikacioni) broj. Na vašem uređaju ovaj broj se naziva IMEI

(International Mobile Equipment Identity). Trebalo bi da čuvate kopiju ovog broja. Možda

će vam biti neophodan na primer pri pristupu usluzi za podršku Xperia™ Care i kad bude

trebalo da registrujete uređaj. Takođe, ako vam neko ukrade uređaj, neki operateri mreže

mogu da iskoriste ovaj broj da bi blokirali uređaju pristup mreži u vašoj zemlji.

Prikaz IMEI broja

Uklonite poklopac da biste videli svoj IMEI broj.

Otvorite tastaturu na uređaju i unesite

*#06#

.

Prikazivanje IMEI broja na uređaju

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > O telefonu > Status.

3

Pomerite se na

IMEI da biste prikazali IMEI broj.