Sony Xperia E4g - Pronalaženje izgubljenog uređaja

background image

Pronalaženje izgubljenog uređaja

Ako imate Google™ nalog, veb usluga „moja Xperia“ može da vam pomogne da locirate

i obezbedite uređaj ako ga ikada izgubite. Možete:

da locirate uređaj na mapi.

da emitujete upozorenje čak i kad je uređaj u nečujnom režimu.

da daljinski zaključate uređaj i podesite ga tako da prikaže vaše kontakt informacije osobi

koja ga pronađe.

da, u krajnjem slučaju, daljinski obrišite internu i spoljnu memoriju uređaja.

Usluga „moja Xperia“ možda nije dostupna u svim zemljama/regionima.

115

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Aktiviranje usluge „moja Xperia“

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > my Xperia > Aktiviraj.

3

Označite polje za potvrdu, a zatim dodirnite

Prihvati.

4

Ako vam to bude zatraženo, prijavite se u Sony Entertainment Network nalog ili ga

kreirajte ako ga još nemate.

5

Omogućite usluge lokacije na uređaju ako ta funkcija nije već omogućena.

Da biste potvrdili da usluga „moja Xperia“ može da locira uređaj, idite na lokaciju

myxperia.sonymobile.com

i prijavite se pomoću Google™ naloga ili Sony Entertainment

Network naloga koji ste podesili na uređaju.