Sony Xperia E4g - Upravljanje datotekama korišćenjem računara

background image

Upravljanje datotekama korišćenjem računara

na stranici 119 .

Upravljanje datotekama korišćenjem računara

Upotrebite vezu preko USB kabla između Windows

®

računara i uređaja za prenos

datoteka i upravljanje njima. Kada se dva uređaja povežu, možete da prevlačite i

ispuštate sadržaj između uređaja i računara, ili između unutrašnjeg skladišta uređaja i SD

kartice, pomoću programa za pretragu datoteka na računaru.

Ako imate Windows računar ili Apple

®

Mac

®

računar, možete da koristite softver

Xperia™ Companion za pristupanje sistemu datoteka na uređaju.

Prenos datoteka pomoću režima prenosa medija putem Wi-Fi

®

mreže

Možete preneti datoteke između vašeg uređaja i drugih uređaja kompatibilnih sa MTP
režimom, kao što je računar, pomoću Wi-Fi

®

veze. Pre povezivanja treba da uparite ta

dva uređaja. Ako prenosite muziku, video zapise, slike ili druge medijske datoteke

između uređaja i računara, najbolje je koristiti aplikaciju Media Go™ na računaru. Media

Go™ pretvara datoteke medija kako biste mogli da ih koristite na uređaju.

Da biste koristili ovu funkciju, potreban vam je uređaj sa omogućenom Wi-Fi

®

mrežom koji

podržava prenos medija, na primer, računar koji radi pod operativnim sistemom Microsoft

®

Windows Vista

®

ili Windows

®

7.

Pripreme za bežično korišćenje uređaja sa računarom

1

Uverite se da je na uređaju omogućen režim prenosa medija. On je obično

podrazumevano omogućen.

2

Uverite se da je uključena funkcija Wi-Fi

®

.

3

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

4

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > USB veza.

5

Dodirnite stavku

Upari sa ličnim računarom, a zatim stavku Dalje.

6

Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces podešavanja.

119

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Bežično povezivanje sa uparenim uređajem

1

Uverite se da je na uređaju omogućen režim prenosa medija. On je obično

podrazumevano omogućen.

2

Uverite se da je uključena funkcija Wi-Fi

®

.

3

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

4

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > USB veza.

5

Izaberite upareni uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim dodirnite

Poveži

se.

Prekid veze sa uparenim uređajem

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > USB veza.

3

Izaberite upareni uređaj sa kojim želite da prekinete vezu.

4

Dodirnite stavku

Prekini vezu.

Uklanjanje uparivanja sa drugim uređajem

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > USB veza.

3

Izaberite upareni uređaj koji želite da uklonite.

4

Tapnite

Prekini vezu.