Sony Xperia E4g - Primanje poziva

background image

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Odbijanje poziva

Isključivanje zvuka zvona za dolazni poziv

Kada primate poziv, pritisnite taster za jačinu zvuka.

Korišćenje automatske sekretarice

Kad ste zauzeti ili propustite poziv, za odgovaranje na pozive možete da koristite

aplikaciju automatske sekretarice na uređaju. Možete da omogućite funkciju

automatskog odgovaranja i navedete koliko sekundi će čekati pre nego što na poziv

bude odgovoreno automatski. Takođe možete ručno da usmerite pozive do automatske

sekretarice kad ste previše zauzeti da odgovarate na njih. Porukama ostavljenim na

automatskoj sekretarici možete da pristupite direktno sa uređaja.

Pre nego što počnete da koristite automatsku sekretaricu, morate da snimite pozdravnu

poruku.

Snimanje pozdravne poruke za automatsku sekretaricu

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Telefonska sekretarica >

Pozdravi.

3

Dodirnite stavku

Snimi novi pozdrav i pratite uputstva na ekranu.

47

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Omogućavanje automatskog odgovaranja

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Telefonska sekretarica.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Telefonska sekretarica.

Ako ne postavite vremensko kašnjenje za automatsko odgovaranje na pozive, koristi se

podrazumevana vrednost.

Odbijanje poziva automatskom sekretaricom

Kad stigne dolazni poziv, prevucite

Opcije odgovora nagore, a zatim izaberite

stavku

Odbij pomoću telefonske sekretarice.

Postavljanje vremenskog kašnjenja za automatsko odgovaranje

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Telefonska sekretarica.

3

Dodirnite stavku

Javi se nakon.

4

Prilagodite vreme pomeranjem nagore i nadole.

5

Dodirnite stavku

Gotovo.

Preslušavanje poruka na automatskoj sekretarici

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Telefonska sekretarica >

Poruke.

3

Izaberite glasovnu poruku koju želite da preslušate.

Poruke na automatskoj sekretarici možete da preslušate i direktno iz evidencije poziva tako

što ćete dodirnuti stavku .

Odbijanje poziva porukom

Poziv možete odbiti tekstualnom porukom. Kada poziv odbijete takvom porukom, ona se

automatski šalje pozivaocu i čuva u okviru razgovora putem razmene poruka sa tim

kontaktom.
Možete da birate između određenog broja unapred definisanih poruka dostupnih na

uređaju ili možete da kreirate novu poruku. Uređivanjem unapred definisanih poruka

možete da kreirate i sopstvene personalizovane poruke.

Odbijanje poziva tekstualnom porukom

1

Kad stigne dolazni poziv, prevucite stavku

Opcije odgovora nagore, a zatim

dodirnite

Odbijanje uz poruku.

2

Izaberite unapred definisanu poruku ili dodirnite stavku i napišite novu poruku.

Odbijanje drugog poziva tekstualnom porukom

1

Kada čujete ponovljene kratke tonove u toku poziva, prevucite nagore stavku

Odbijanje uz poruku.

2

Izaberite unapred definisanu poruku ili dodirnite stavku i napišite novu poruku.

Uređivanje tekstualne poruke za odbijanje poziva

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Odbijanje poziva uz poruku.

3

Dodirnite poruku koju želite da uredite, a zatim izvršite potrebne promene.

4

Dodirnite stavku

OK.

48

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..