Sony Xperia E4g - O ovom uputstvu za upotrebu

background image

O ovom uputstvu za upotrebu

Ovo je

Xperia™ E4g uputstvo za upotrebu za verziju softvera Android™ 4.4.4. Ako niste

sigurni koju verziju softvera uređaj koristi, možete to proveriti u meniju „Podešavanja“. Za

detaljnije informacije o ažuriranjima softvera pogledajte

Ažuriranje uređaja

na

stranici 114 .

Provera trenutne verzije softvera na vašem uređaju

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > O telefonu > Android verzija.