Sony Xperia E4g - Punjenje uređaja

background image

Punjenje uređaja

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju koja se može puniti i koju treba da zameni samo Sony

ili ovlašćeni Sony centar za popravku. Nikada ne treba da pokušavate sami da otvorite ili

rastavite ovaj uređaj. Otvaranje uređaja može dovesti do oštećenja koje će poništiti

garanciju.
Uređaj je delimično napunjen kada se uređaj isporuči iz fabrike. U zavisnosti od toga

koliko je dugo bio u kutiji pre kupovine, nivo baterije može biti prilično nizak. Zato se

preporučuje da punite bateriju najmanje 30 minuta pre prvog pokretanja uređaja. Uređaj

10

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

možete i dalje koristiti dok se puni. Pročitajte više o bateriji i o tome kako da poboljšate

performanse u članku

Upravljanje baterijom i napajanjem

na stranici 116 .

Punjenje uređaja

1

Priključite punjač u utičnicu za struju.

2

Priključite jedan kraj USB kabla u punjač (ili u USB port računara).

3

Priključite drugi kraj kabla u mikro USB port na uređaju, sa USB simbolom

okrenutim nagore. Svetlo obaveštenja se pali kada počne punjenje.

4

Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite USB kabl iz uređaja tako što ćete

ga izvući pravo iz njega. Vodite računa da ne savijete konektor.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći nekoliko minuta pre nego što se upali svetlo

obaveštenja i pojavi ikona .

Status svetla obaveštenja o bateriji

Zeleno

Nivo napunjenosti baterije je veći od 90%

Treperi crveno

Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je manji od 15%

Narandžasto

Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je manji od 90%

11

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..