Sony Xperia E4g - Sklop

background image

Sklop

Zaštitna plastika je zalepljena za ekran. Pre korišćenja dodirnog ekrana potrebno je

skinuti ovu zaštitu. U suprotnom, dodirni ekran možda neće ispravno funkcionisati.

Uklanjanje poklopca na zadnjoj strani

Gurnite nokat u otvor (kao što je to prikazano na ilustraciji) i podignite poklopac.

Postavljanje poklopca na zadnjoj strani

1

Postavite poklopac na zadnjoj strani preko zadnje strane uređaja, a zatim pritisnite

u donjim uglovima da biste ih zaključali na mestu.

2

Krećući se odozdo nagore, pritisnite strane poklopca tako da poklopac „klikne

‟ u

ležište.

Ubacivanje micro SIM kartice u telefon

Ako ubacite micro SIM karticu dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovo pokreće.

Skinite zadnji poklopac, a zatim umetnite micro SIM karticu u slot tako da zlatni

kontakti budu okrenuti nadole.

Da bi vaš uređaj ispravno radio, morate da koristite micro SIM karticu. Neke SIM kartice

standardne veličine omogućavaju da odvojite ugrađenu micro SIM karticu. Kada odvojite micro

7

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

SIM karticu od SIM kartice standardne veličine, ne možete da je ponovo pričvrstite i koristite

SIM karticu standardne veličine. Ako nemate micro SIM karticu ili ako vaša trenutna SIM

kartica ne sadrži micro SIM karticu koja se odvaja, obratite se mobilnom operateru za

informacije u vezi sa podizanjem ili zamenom SIM kartice.s

Umetanje memorijske kartice

1

Uklonite poklopac na zadnjoj strani.

2

Umetnite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu tako da zlatni kontakti

budu okrenuti nadole.

Uklanjanje micro SIM kartice

1

Uklonite poklopac na zadnjoj strani.

2

Izvucite micro SIM karticu iz slota i u potpunosti je uklonite.

8

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite telefon ili izvadite memorijsku karticu iz

Podešavanja > Skladište >

Isključi SD karticu .

2

Uklonite zadnji poklopac, a zatim izvucite memorijsku karticu da biste je uklonili.