Sony Xperia E4g - Korišćenje razmene podataka na putovanjima

background image

Korišćenje razmene podataka na putovanjima

Ponekad vam je, kada putujete i nalazite se van svoje matične mobilne mreže, potrebno

da pristupite internetu pomoću razmene mobilnih podataka. U tom slučaju, na uređaju

treba da aktivirate roming podataka. Preporučuje se da unapred proverite važeće cene

za razmenu podataka.

107

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Aktiviranje ili deaktiviranje rominga podataka

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Označite ili uklonite oznaku u polju za potvrdu

Roming podataka.

Ne možete aktivirati roming podataka kada je prenos mobilnih podataka isključen.