Sony Xperia E4g - Korišćenje usluga lokacije

background image

Korišćenje usluga lokacije

Usluge lokacije omogućavaju aplikacijama, kao što su Mape i kamera da koriste

informacije od Wi-Fi® mreža, kao i informacije globalnog sistema za pozicioniranje (GPS),

radi utvrđivanja vaše približne lokacije. Ako niste u jasnom vidokrugu GPS satelita, vaš

uređaj može odrediti vašu lokaciju koristeći Wi-Fi® funkciju.
Da biste koristili vaš uređaj za pronalaženje vaše lokacije, potrebno je da omogućite

usluge lokacije.

Omogućavanje usluga lokacije

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Lokacija.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Lokacija.

4

Dodirnite

Slažem se da biste potvrdili.

Dozvoljavanje Google aplikacijama da pristupe vašoj lokaciji

1

Proverite da li ste prijavljeni na vaš Google™ nalog sa vašeg uređaja.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Google > Lokacija.

4

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Lokacija.

5

Tapnite na

Slažem se da biste potvrdili.

Poboljšanje preciznosti GPS-a

Kada prvi put koristite GPS funkciju na uređaju, može biti potrebno 5 do 10 minuta za

pronalaženje vaše lokacije. Proverite da li imate jasan pogled na nebo da bi pretraga bila

efikasnija. Stojite mirno i ne zaklanjajte GPS antenu (označeno područje na slici). GPS

signali mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih objekata kao što su

zgrade i planine. Ako lokaciju na kojoj se nalazite nije moguće pronaći ni posle nekoliko

minuta, premestite se na neku drugu.