Sony Xperia E4g - Brza razmena poruka i video ćaskanje

background image

Brza razmena poruka i video ćaskanje

Aplikaciju za brzu razmenu poruka i video ćaskanje Google Hangouts™ možete da

koristite na uređaju za ćaskanje sa prijateljima koji takođe koriste aplikaciju na

računarima, Android™ uređajima i ostalim uređajima. Bilo koji razgovor možete pretvoriti

u video poziv sa nekoliko prijatelja, a prijateljima možete da šaljete poruke čak i kada su

van mreže. Možete i da lako pogledate i delite fotografije.
Pre nego što počnete da koristite aplikaciju iz usluge Hangouts™, uverite se da imate

funkcionalnu Internet vezu i Google™ nalog. Posetite http://support.google.com/

hangouts i kliknite na link "Hangouts on your Android" da biste dobili detaljnije informacije

o tome kako da koristite ovu aplikaciju.

Funkcija video poziva radi samo na uređajima sa prednjom kamerom.

Korišćenje aplikacije Hangouts™

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Hangouts.

61

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..