Sony Xperia E4g - Sinhronizacija sa nalozima na mreži

background image

Sinhronizacija sa nalozima na mreži

Sinhronizujte svoj uređaj sa kontaktima, e-poštom, događajima kalendara i drugim

informacijama sa naloga na mreži, na primer, naloga e-pošte kao što su Gmail™ i

Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Podatke možete da

sinhronizujete automatski za sve naloge tako što ćete aktivirati funkciju automatske

sinhronizacije. Ili možete da sinhronizujete ručno svaki nalog.

Postavljanje naloga na mreži za sinhronizaciju

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Tapnite na stavku

Podešavanja > Dodaj nalog, a zatim izaberite nalog koji želite

da dodate.

3

Sledite uputstva da biste kreirali nalog ili se prijavite ako ga već imate.

Ručna sinhronizacija sa nalogom na mreži

1

Iz Početni ekran, tapnite na >

Podešavanja.

2

U okviru

Nalozi izaberite tip naloga, a zatim tapnite na ime naloga sa kojim želite

da sinhronizujete. Pojavljuje se lista stavki koje mogu da se sinhronizuju sa tim

nalogom.

3

Označite stavke koje želite da sinhronizujete.

4

Tapnite na stavku , a zatim na

Sinhronizuj odmah.

Uklanjanje naloga na mreži

1

Iz Početni ekran, tapnite na >

Podešavanja.

2

U okviru

Nalozi izaberite tip naloga, a zatim tapnite na ime naloga koji želite da

uklonite.

3

Tapnite na , a zatim na

Ukloni nalog.

4

Ponovo tapnite na dugme

Ukloni nalog za potvrdu.