Sony Xperia E4g - Ikone na statusnoj liniji

background image

Ikone na statusnoj liniji

Ikone statusa

Jačina signala

Nema signala

Roming

LTE je dostupan

GPRS je dostupan

EDGE je dostupan

3G je dostupan

Mobilna mreža za prenos podataka je dostupna

Slanje i preuzimanje LTE podataka

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

22

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje mobilnih podataka

Status baterije

Baterija se puni

STAMINA režim je aktiviran

Režim baterije na izmaku je aktiviran

Režim letenja avionom je aktiviran

Funkcija Bluetooth® je aktivirana

SIM kartica nije umetnuta

Mikrofon je isključen

Spikerfon je uključen

Nečujni režim

Režim vibracije

Postavljen je alarm

GPS je aktiviran

Usklađivanje je u toku

Problem s prijavljivanjem ili usklađivanjem

U zavisnosti od dobavljača usluge, mreže i/ili regiona, funkcije ili usluge koje predstavljaju neke

od ikona na ovoj listi možda neće biti dostupne.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Personalizacija > Ikone statusne

trake.

3

Označite polja za potvrdu za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj

traci.

Ikone obaveštenja

Nova tekstualna ili multimedijalna poruka

Propušten poziv

Poziv u toku

Prosleđivanje poziva je uključeno

Nova poruka govorne pošte

Nova e-poruka

Wi-Fi® veza je omogućena i podaci se prenose

Preuzimanje podataka

Otpremanje podataka

Prenos mobilnih podataka je onemogućen

Dostupno je ažuriranje softvera

23

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dostupna su ažuriranja sistema

Preuzimanje ažuriranja sistema

Tapnite da biste instalirali preuzeta ažuriranja sistema

Uhvaćeni snimak ekrana

Stigla je nova poruka Hangouts™ ćaskanja

Video ćaskanje sa prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

Predstojeći događaj iz kalendara

Mala aplikacija je pokrenuta

Aplikacija Smart Connect je aktivirana

Pesma se reprodukuje

Radio se reprodukuje

Uređaj je povezan sa računarom preko USB kabla

Interna memorija je 75% puna. Tapnite da biste preneli podatke na memorijsku

karticu

Poruka upozorenja

Poruka o grešci

Više (neprikazanih) obaveštenja

Ovde nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na uređaju. Ove ikone su date samo radi

reference i promene se mogu izvršiti bez obaveštenja.

Upravljanje obaveštenjima

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Personalizacija > Upravljanje

obaveštenjima.

3

Označite polja za potvrdu za aplikacije kojima je dozvoljeno da šalju obaveštenja.