Sony Xperia E4g - Kretanje po aplikacijama

background image

Kretanje po aplikacijama

Pomoću tastera za pomeranje, trake sa omiljenim stavkama i prozora sa nedavno

korišćenim aplikacijama možete da se krećete između aplikacija, što vam omogućava da

se brzo krećete između svih nedavno korišćenih aplikacija. Neke aplikacije se zatvaraju

kada pritisnite za izlazak, dok se druge aplikacije pauziraju ili nastavljaju s radom u

pozadini. Ako je aplikacija pauzirana ili radi u pozadini, možete da nastavite tamo gde ste

stali kada sledeći put otvorite aplikaciju.

1

Prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama – otvorite nedavno korišćenu aplikaciju

2

Traka sa omiljenim stavkama – koristite prečicu za pristup aplikacijama ili vidžetima

3

Taster za pomeranje „Zadatak“ – otvorite prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama i traku sa omiljenim

stavkama

4

Taster za pomeranje „Početak“ – izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran

5

Taster za pomeranje „Nazad“ – vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju

Otvaranje prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama

Pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korišćenih aplikacija

Tapnite na a zatim tapnite na

Zatvori sve.

17

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otvaranje menija u aplikaciji

Dok koristite aplikaciju pritisnite .

Meni nije dostupan u svim aplikacijama.