Sony Xperia E4g - Aplikasi napigasi

background image

Aplikasi napigasi

Anjeun bisa mukaan aplikasi ngagunakeun kenop napigasi, bar paporit, jeung jandela

aplikasi nu dibuka panganyarna, ku cara kitu Anjeun bisa gampang pundah-pindah

antawis aplikasi nu anyar dibuka. Sababaraha aplikasi dipareuman sawaktos Anjeun

mencet pikeun kaluar samentawis aplikasi nu sejen bisa direureuhkeun atawa

diteruskeun . Upami aplikasi direureuhken atawa jalan dina lata tukang, anjeun tiasa

neruskeun pas engke deui anjeun muka aplikasi di latar tukang.

1

Jandela aplikasi nu nembe dipake – Buka aplikasi nu nembe dipake

2

Bar Paporit – Pake potong kompas jang ngakses aplikasi atawa widget

3

Kenop napigasi tugas – Buka jandela aplikasi nu dibuka panganyarna jeung bar paporit

4

Kenop napigasi utama – Kaluar tina aplikasi terus mulang ka layar Utama

5

Kenop napigasi mulang – Mulang ka layar samemehna dina aplikasi atawa tutup aplikasina

Pikeun muka jandela aplikasi anu nembe dipake

Pencet .

Nutup kabeh aplikasi nu dibuka panganyarna

Ketok terus ketok

Tutup kabeh.

Muka ménu di aplikasi

Pas nganggo aplikasi, pencét .

Teu sadaya aplikasi aya ménuna.