Sony Xperia E4g - Nyandak potret layar

background image

Nyandak potret layar

Anjeun tiasa nyandak gambar poto ti layar nu mana wae di alat Anjeun pikeun jadi potret

layar. Potret layar nu Anjeun candak bakal otomatis disimpen di Albeum.

Pikeun nyandak potret layar

1

Pencet terus kenop daya nepi ka jandela pananya nembongan.

2

Ketok

Anjeun oge tiasa nyandak potret layar ku cara mencet tombol daya sareng tombol ngaleutikan

polumeu babarengan nepi ka Anjeun ngadenge sora klik.

Pikeun ningali potret layar Anjeun

Sered bar status ka handap pisan, teras ketok potret layar nu Anjeun hoyong

tempo.

Anjeun tiasa oge nempo potret layar Anjeun ku cara muka aplikasi Albeum.