Sony Xperia E4g - Milih jaringan seluler

background image

Milih jaringan seluler

Alat Anjeun sacara otomatis pindah antara jaringan seluler gumantung ka jaringan seluler

naon nu sadia di tempat Anjeun. Anjeun oge tiasa nyetel alat Anjeun ku cara manual

pikeun ngakses modeu jaringan seluler husus, contona, LTE, WCDMA atawa GSM.

Pikeun milih modeu jaringan

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Jaringan seluler.

3

Ketok

Modeu jaringan, teras pilih modeu jaringan.

Pikeun milih jaringan nu sanes ku cara manual

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Jaringan seluler > Operator jaringan.

3

Ketok

Modeu teang, terus pilih Manual.

4

Pilih jaringan.

Upami Anjeun milih hiji jaringan ku cara manual, alat Anjeun moal bakal neangan jaringan nu

sejen, sanajan upami Anjeun mindahkeun rentang jaringan nu dipilih sacara manual.

Ngaktipkeun pilihan jaringan otomatis

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Jaringan seluler > Operator jaringan.

3

Ketok

Modeu teang > Pilih otomatis.