Sony Xperia E4g - Ngotektak web

background image

Ngotektak web

Pangotektak web Google Chrome™ pikeun alat Android™ geus dipasang samamehna

kanggo kalolobaan pasar. Buka http://support.google.com/chrome tur klik kakait

"Chrome for Mobile" pikeun meunangkan inpo wincik ngeunaan cara make pangotektak

web ieu.

Ngotektak ku Google Chrome™

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok .

3

Upami Anjeun munggaran nganggo Google Chrome™, pilih salasa hiji antara asup

kana akun Google™ atawa ngotektak tanpa ngaran make Google Chrome™.

4

Asupkeun istilah paneangan atawa alamat web dina widang paneangan jeung

alamat, teras ketok

Buka di kibor.