Sony Xperia E4g - Deteksi beungeut

background image

Deteksi beungeut

Anjeun bisa make deteksi beungeut pikeun nyandak beungeut nu aya diluar-titik tengah

jadi pokus. Kamera sacara otomatis ngadeteksi nepi ka lima beungeut, ditandaan ku

pigura bodas. Pigura nu warnaan nempokeun beungeut mana nu geus dipilih jadi pokus.

Pokus disetel kana beungeut nu pangdeukeutna ka kamera. Anjeun oge bisa ngetok

salah sahiji pigura pikeun milih beungeut mana nu kuduna jadi pokus.

Ngaktipkeun deteksi raray

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok , teras pilih .

3

Ketok , teras ketok .

4

Ketok

Modeu pokus > Deteksi beungeut.

Pikeun moto nganggo deteksi beungeut

1

Sawaktos kamera dibuka tur

Deteksi beungeut dihurungkeun, arahkeun kamera

ka subyek Anjeun. Nepi ka lima beungeut bisa dideteksi, tur unggal beungeut nu

dideteksi dipiguraan.

2

Ketok pigura nu Anjeun hoyong pilih kanggo pokus. Ulah ngetok upami Anjeun

hoyong kamera pikeun milih pokus sacara otomatis.

3

Hiji pigura nu warnaan mintonkeun beungeut mana nu aya dina pokus. Ketok layar

pikeun moto.