Sony Xperia E4g - Nambahkeun posisi geograpis ka poto Anjeun

background image

Nambahkeun posisi geograpis ka poto Anjeun

Aktipkeun geotagging pikeun nambahkeun perkiraan lokasi geograpis (geotag) ka poto

waktos Anjeun nyandak eta poto. Lokasi geograpis ditangtukeun ku jaringan nirkabel

atawai teknologi GPS.
Sawaktos nembongan di layar kamera, geotagging diaktipkeun tapi posisi geograpis

can kapanggih. Sawaktos nembongan, geotagging diaktipkeun sareng lokasi

geograpis tos sadia, jadi poto Anjeun bisa digeotag. Sawaktos kadua simbol ieu teu

nembongan, geotagging dinonaktipkeun.

Ngaktipkeun geotag

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan > lokasi.

3

Sered geseran di sisi

lokasi ka katuhu.

4

Aktipkeun kamera.

5

Ketok , teras ketok .

6

Sered geseran di sisi

Geotagging ka katuhu.