Sony Xperia E4g - Make patalimarga data bari iinditan

background image

Make patalimarga data bari iinditan

Lamun keur iinditan di luar jaringan seluler rorompok, anjeun bakal perlu ngakses Internet

make patalimarga data seluler. Dinu kajadian kieu, anjeun kudu ngaktipkeun roaming

data dinu alat. Direkomendasikeun pikeun mariksa heula beaya transmisi data nu

relevan.

Ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun roaming data

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Jaringan seluler.

3

Cirian atawa buka tetengger kotak centang

Roaming data.

Anjeun teu bisa ngaktipkeun roaming data lamun data seluler dipareuman.