Sony Xperia E4g - Babagi musik

background image

Babagi musik

Ngabagikeun lagu

1

Ti layar utama Walkman®, kotektak ka lagu atawa albeum nu hayang dibagikeun

ku Anjeun.

2

Toel jeung tahan judul tembang, teras ketok

Bagi.

3

Pilih aplikasi ti daptar aplikasi, teras turutan pitunjuk di layar.

Anjeun oge tiasa ngabagikeun albeum jeung daptar puter ku cara nu sami.