Sony Xperia E4g - Ningkatkeun sora

background image

Ningkatkeun sora

Pikeun ningkatkeun kualitas sora nganggo ekualiser

1

Sawaktos aplikasi Walkman® dibuka, ketok .

2

Ketok

Setelan > Perbaikan sora.

3

Pikeun nyaluyukeun sora ku cara manual, sered tombol pita prekuensi ka luhur

atawa ka handap. Pikeun nyaluyukeun sora ku cara otomatis, ketok

tur pilih hiji

gaya.

Pikeun ngaktipkeun fitur Sora sakuliling

1

Sawaktos aplikasi Walkman® dibuka, ketok .

2

Ketok

Setelan > Perbaikan sora > Setelan > Sora surround (VPT).

3

Pilih setelah, teras ketok

OKE pikeun ngonpirmasi.