Sony Xperia E4g - Nransperkeun musik ka alat Anjeun

background image

Nransperkeun musik ka alat Anjeun

Aya sababaraha cara pikeun nransperkeun musik ti komputer ka alat Anjeun:

Kanggo Windows

®

wungkul: Sambungkeun alat jeung komputer make kabel USB teras

sered tur leupaskeun payil musik langsung kana apalikasi pangatur payil di komputer.

Tingal

Ngatur payil nganggo komputer

di kaca 118 .

Upami komputerna PC, Anjeun tiasa make aplikasi Media Go™ ti Sony tur ngatur payil

musik Anjeun, nyieun daptar puter, langganan kana podcast, jeung nu lainna. Pikeun

diajar tentang nu lain tur ngundeur aplikasi Media Go™, buka http://

mediago.sony.com/enu/features.

Anjeun tiasa make software Xperia™ Companion pikeun nransper payil media Anjeun

antara komputer sareng alat Anjeun. Pikeun diajar tentang nu lain tur ngundeur Xperia™

Companion, buka

www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion

.

Musik tiasa jadi teu ngarokong sadaya pormat payil musik. Kanggo inpo nu lain tentang

pormat payil nu dirojong tur make payil multimedia (audio, gambar, sareng video), undeur

White Paper kanggo alat Anjeun di

www.sonymobile.com/support

.