Sony Xperia E4g - Neraskeun sauran

background image

Neraskeun sauran

Anjeun tiasa neraskeun sauran, contona, ka nomor télépon nu lian, atanapi ka layanan

ngajawaban.

Kanggo neraskeun sauran

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon.

3

Ketok

Terusan telepon tur pilih hiji pilihan.

4

Asupkeun nomer nu ku Anjeun arek diteraskeun sauran, terus ketok

Aktip.

Mareuman neraskeun sauran

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Terusan telepon.

3

Pilih hiji pilihan, teras ketok

Nonaktip.