Sony Xperia E4g - Langlangan alat

background image

Langlangan alat

6

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1. Lampu ngeusi/bewara
2. Lensa kamera hareup
3. Sensor Jarak/Cahya
4. Speaker Ceuli
5. Kenop daya
6. Kenop Polumeu/Zum
7. Mikropon utama
8. Mikropon kadua

9. Lampu kamera
10. Lensa kamera utama
11. Jek headset
12. Wewengkon deteksi NFC™
13. Liang kanggo carjer/kabel USB
14. Liang tali
15. Speaker

NFC teu sadia di kabeh pasar.