Sony Xperia E4g - Ngeusi batre alat

background image

Ngeusi batre alat

Alat Anjeun gaduh batre nu tos dipasangkeun tur tiasa dicas nu kudu digentos ngan ku

Sony atawa puseur serpis Sony nu resmi. Anjeun ulah nyobaan muka atawa ngabongkar

alat ieu ku sorangan. Muka alat bisa ngaruksak alat nu ahirna bakal ngabatalkeun

haransi.
Batre ngan dieusi satengahna pas alat dikirim ti pabrik. Gumatung kana sabaraha lila alat

aya dina bungkus dugi ka Anjeun meser eta alat, tingkat batre bisa wae lemah pisan.

Jadi disarankeun Anjeun ngecas batre sahenteuna 30 menit sateuacan ngamimitian

ngahurungkeun alat Anjeun. Anjeun tiasa keneh make alat pas dieusi batrena. Baca

salengkepna ngeunaan batre jeung cara ningkatkeun kinarya dina

Batre sareng

pangaturan daya

di kaca 115 .

Ngeusi batre alat anjeun

1

Colokkeun carjer ka colokan listrik.

2

Colokkeun ujung nu sejen kabel USB ka carjer (atawa ka liang USB dina

komputer).

3

Colokkeun ujung kabel nu hiji deui ka liang USB mikro dina alat anjeun, lambang

USB-na ngadep ka luhur. Lampu bewara hurung upami ngeusi aya dimimitian.

4

Sawaktos batre alat geus dieusian pinuh, coplokkeun kabel USB tina telepon

anjeun ku cara nyabut kabel eta kaluar. Pastikeun anjeun teu nekuk konektor.

Upami batre bener-bener soak, butuh sababaraha waktu nepi ka lampu bewara hurung tur

ikon ngeusi batre nembongan.

Bewara status lampu batre

Hejo

Tingkat eusian batre langkung ageung ti 90%

Beureum ngedip

Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre kirang ti 15%

Oranyeu

Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre kirang ti 90%

11

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.