Sony Xperia E4g - Tentang Buku pituduh ieu

background image

Tentang Buku pituduh ieu

Ieu teh

Xperia™ E4g Buku pituduh kanggo versi software Android™ 4.4.4. Upami

Anjeun teu yakin kana versi software nu keur dijalankeun di alat Anjeun, Anjeun tiasa

mariksa di menu Setelan. Kanggo inpo nu lain tentang apdet software, tingal

Ngapdet

alat Anjeun

di kaca 113 .

Pikeun mariksa versi software nu ayeuna dipake alat Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Versi Android.