Sony Xperia E4g - Ngundeur aplikasi ti Google Play™

background image

Ngundeur aplikasi ti Google Play™

Google Play™ teh toko online resmi Google pikeun ngundeur aplikasi, kaulinan, musik,

pilem jeung buku. Kaasup aplikasi haratis jeung nu kedah mayar. Sateuacan mimiti
ngunder ti Google Play™, pastikeun koneksi Internet anjeun jalan, langkung sae ti Wi-Fi

®

kanggo ngawatesan beaya patalimarga data.

Pikeun make Google Play™, anjeun kedah gaduh akun Google™. Google Play™ bisa wae teu

sadia di sadaya nagara atawa kawasan

Ngundeur aplikasi ti Google Play™

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan teras ketok

Play Store.

3

Panggihan item nu hayang diunduh ku anjeun ku cara ngotektak kategori, atawa

ku cara make pungsi teang.

4

Ketok item pikeun nempo wincikna, sarta turutan instruksi pikeun ngabereskeun

pamasangan.

Sababaraha aplikasi meureun perlu akses data, setelan jeung rupa-rupa pungsi di alat anjeun

ngarah jalanna bener. Pasang jeung pasihan idin ngan ka aplikasi nu dipercaya ku anjeun.

Anjeun tiasa nempo idin nu dipasikan ka aplikasi nu diundeur ku cara ngetok aplikasi di

Setelan > Aplikasi.