Sony Xperia E4g - Nyingkronkeun jeung akun online

background image

Nyingkronkeun jeung akun online

Nyingkronkeun alat Anjeun jeung kontak, surelek, kajadian almenak, jeung inpo sejen ti

akun online, contona, akun surelek sapertos Gmail™ jeung Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™, tur Twitter™. Anjeun bisa nyingkronkeun data sacara otomatis

jang kabeh akun ku ngaktipkeun pungsi sinkronisasi otomatis. Atawa Anjeung bisa

nyingkronkeun unggal akun sacara manual.

Jang nyetel akun online pikeun singkronisasi

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan > Tambahkeun akun, terus pilih akun nu ku NAjeun hoyong

ditambahkeun.

3

Turutan parentah pikeun nyieun akun, atawa asup mun anjeun geus boga akun.

Nyingkronkeun akun online ku cara manual

1

Tina Layar Utama, ketok >

Setelan.

2

Dina

Akun, pilih jinis akun, terus ketok ngaran akun nu ku Anjeun hoyong

disingkronkeun. Daptar item nu bisa disingkronkeun jeung akun bakal

ditembongkeun.

3

Cirian item nu ku Anjeun rek disingkronkeun.

4

Ketok , terus ketok

Singkronkeun ayeuna.

Jang mupus akun online

1

Tina Layar Utama, ketok >

Setelan.

2

Dina

Akun, pilih jinis akun, terus ketok ngaran akun nu ku Anjeun hoyong dipupus.

3

Ketok , teras ketok

Pupus akun.

4

Ketok

Pupus akun deui pikeun ngonpirmasi.