Sony Xperia E4g - Ngedit video make aplikasi Movie Creator

background image

Ngedit video make aplikasi Movie Creator

Anjeun tiasa ngedit video nu tos ku anjeun rekam nganggo kamera. Contona, anjeun

tiasa motong panjang waktos video atawa ngaluyukeun gancang na video. Saentos

anjeung nyimpen video nu tos diedit, video persi orisinil nu can dirobah bakal tetep aya

dina alat anjeun.

Pikeun motong video

1

Pas video diputer, ketok layar jang mintonkeun tulbar, terus ketok >

Potong.

2

Pikeun midanhkeun pigura pamotongan ka widang nu lian dina timeline, toel jeung

tahan tungtung pigura nu dipotong terus sered kana posisi nu dipikahoyong, terus

ketok

Terapkeun.

3

Jang nyimpen video nu tos dipotong, ketok

Simpen.

Nyetel kagancangan video

1

Pas video diputer, ketok layar jang mintonkeun tulbar, terus ketok >

Gancang.

2

Pilih hiji pilihan, terus toel jeung tahan tungtung timeline terus sered kana posisi nu

dipikahoyong terus ketok

Terapkeun

3

Jang nyimpen video nu tos diedit, ketok

Simpen.