Sony Xperia E4g - Milari nomer identipikasi alat anjeun

background image

Milari nomer identipikasi alat anjeun

Alat Anjeun gaduh nomer ID (identipikasi) nu unik. Dina alat anjeun, nomer ieu disebut

oge IMEI (International Mobile Equipment Identity). Anjeun kudu gaduh tironan nomer ieu.

Anjeun bisa wae butuh kana eta nomer, contona, lamun anjeun ngakses Ladenan

rojongan Xperia™ Care jeung kudu ngadaptarkeun alat anjeun. Upami alat anjeun

dipaling, sababaraha operator jaringan bisa make nomer ieu jang ngeureunkeun alat

ngakses jaringan di nagara anjeun.

Nempo nomer IMEI Anjeun

Cabut tutup pikeun nempo nomer IMEI Anjeun.

Buka pamencetan telepon na alat Anjeun terus pencet

*#06#

.

Pikeun nempo nomor IMEI Anjeun dina alat

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Status.

3

Gulung ka

IMEI pikeun nempo nomer IMEI.