Sony Xperia E4g - Rojongan kanggo alat Anjeun

background image

Rojongan kanggo alat Anjeun

Pake aplikasi Rojongan di alat Anjeun pikeun neangan Butu pituduh, baca panduan cara

ngungkulan, tur panggihan inpo tentang apdet software sareng inpo sejen kakait produk.

Pikeun ngakses aplikasi Rojongan

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok , teras pilih item rojongan nu diperlukeun.

Pastikeun yen Anjeun gaduh sambungan Internet nu berpungsi, leuwih sae upami make Wi-

Fi®, pikeun ngawates beaya patalimarga daya basa keur nganggo aplikasi Rojongan.

Pitulung di menu sareng aplikasi

Sababaraha aplikasi sareng setelan gaduh pitulung nu sadia di menu pilihan, nu biasana

dituduhkeun ku di aplikasi nu husus.

Bantu kami ningkatkeun software

Anjeun tiasa ngaktipkeun pangiriman inpo pamakean ti alat Anjeun supados Sony Mobile

tiasa nampa laporan bug anonim sareng statistik nu tiasa mantuan ningkatkeun software

kami. Tina inpo nu dikumpulkeun eta, teu aya nu nyertakeun data pribadi.

Ngidinan ngirim inpo pamakean

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Setelan inpo pamakean.

3

Cirian kotak centang

Kirin inpo pamakean upami teu acan dicentang.

4

Ketok

Satuju.