Sony Xperia E4g - Watesan ladenan sareng fitur

background image

Watesan ladenan sareng fitur

Sababaraha ladenan sareng fitur nu disebutkeun di Buku pituduh ieu teu dirojong di

sakabeh nagara/wilayah atawa ku sakabeh jaringan sareng/atawa panyadia ladenan di

sakabeh wewengkon. Tanpa watesan, ieu manglaku ka Nomor Darurat Internasional

GSM, 112. Mangga kontak operator jaringan Anjeun atawa panyadia ladenan pikeun

nangtukeun kasadiaan ladenan atawa fitur nu husus tur mastikeun aya heunteuna bea

akses atawa pamakean tambahan nu manglaku.
Pamakean fitur sareng aplikasi khusus nu disebutkeun dina pituduh ieu tiasa merlukeun

akses ka Internet. Anjeun bisa jadi kudu mayar bea koneksi data sawaktos Anjeun

nyambung ke Internet tina alat Anjeun. Kontak propaider laden nirkabel Anjeun pikeun

inpo nu lain.